نصرت الله عبادی

مهندس عبادی مدیر کل گروه صنعتی خلیج صنعت – پاشش صنعت قدیم با 25 سال سابقه در تولید محصولات سند بلاست و وت بلاست و دستگاه های رنگ پاش دارای مجوز های ISO 9001 کنترل کیفی – و پروانه های استاندارد تشویقی

مهدی عبادی

مهدی عبادی

بازرس کنترل کیفی و حسابدار شرکت صنعت خلیج

همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم

نصرت الله عبادی

مهندس عبادی مدیر کل گروه صنعتی خلیج صنعت – پاشش صنعت قدیم با 25 سال سابقه در تولید محصولات سند بلاست و وت بلاست و دستگاه های رنگ پاش دارای مجوز های ISO 9001 کنترل کیفی – و پروانه های استاندارد تشویقی

مهدی عبادی

مهدی عبادی

بازرس کنترل کیفی و حسابدار شرکت صنعت خلیج
همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم
همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم
همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم
همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم
همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم
همکار شرکت صنعت خلیج – پاشش صنعت قدیم
مهدی عبادی

مهدی عبادی

بازرس کنترل کیفی و حسابدار شرکت صنعت خلیج

نصرت الله عبادی

مهندس عبادی مدیر کل گروه صنعتی خلیج صنعت – پاشش صنعت قدیم با 25 سال سابقه در تولید محصولات سند بلاست و وت بلاست و دستگاه های رنگ پاش دارای مجوز های ISO 9001 کنترل کیفی – و پروانه های استاندارد تشویقی