image4

دستگاه رنگ پاش 20 لیتری میکسر بادی

image4

دستگاه رنگ پاش 40 لیتری میکسر بادی

image4

دستگاه رنگ پاش 60 لیتری میکسر بادی

مخزن رنگ

برای رنگ آمیزی سطوح وسیع با استفاده از ایراسپری ( پیستوله رنگ ) مخازن رنگ آمیزی بدلیل حجم بالای رنگی که میتوان در آن قرار داد بسیار مورد استفاده میباشند .

مزایای استفاده از مخرن رنگ : 

  1. برخورداری کاربر رنگ کار از حجم بالای رنگ برای ساعت کار طولانی تر
  2. دبی رنگ بالاتر در پیستوله رنگ هنگام رنگ آمیزی
  3. قابلیت پاشش رنگ با غلظت بالاتر برای کاربر
  4. سبکی پیستوله به دلیل عدم وجود مخزن رنگ آن
  5. قابلیت انواع مانور دست برای کاربر با این روش
  6. قابلیت پاشش رنگ با ضخامت بیشتر در یک مرحله
  7. قابلیت کار در ارتفاع

 

مدل میکسر بادی میکسر دستی فشار باد ۱ – ۸ بار درب یک تکه
مخزن رنگ ۲۰ لیتری دارد انتخابی  قابل تنظیم بازشو + ورودی رنگ مجزا
مخزن رنگ ۴۰ لیتری دارد انتخابی  قابل تنظیم  بازشو + ورودی رنگ مجزا
مخزن رنگ ۶۰ لیتری  دارد انتخابی  قابل تنظیم  بازشو + ورودی رنگ مجزا
مخزن رنگ ۸۰ لیتری  دارد انتخابی  قابل تنظیم  بازشو + ورودی رنگ مجزا